Rozkládací mapa druhé republiky „Malá, ale naše“ s reklamou Kolínské cikorky na druhé straně (1938)

Německá propagandistická pohlednice s čs. opevněním

Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava (1939)

Vyhláška o obsazení Čech a Moravy (1939)

Vyhlášky „Rozkas pro obyvatele!“ – Výzva obyvatelstvu (1939)

Noviny z března 1939

Hitlerův telegram prezidentu Česko-Slovenska E. Háchovi (1938)

Nesouhlas s okupací a leták „Čechoslovákům“ (1939)

Závěť prezidenta E. Háchy

Náborový plakát Národního souručenství

Odbojové letáky

Zpráva Presidia ministerstva vnitra

Udání

Účet za poslední přání před popravou

Motáky Julia Fučíka s Reportáží psanou na oprátce

Vládní nařízení o zřízení vládního vojska

Mapa dislokace vládního vojska

Mapa účasti vládního vojska na pracích na odchodu ledu

Německé mapy Prahy a Brna

Návrh na poněmčení českých jmen

Zpráva exilového prezidenta Edvarda Beneše zaslaná přes Silver A domácímu odboji

Gottwaldovy depeše z Moskvy

Zneplatnění Mnichovské dohody v diplomatické nótě britského ministra zahraniční Anthonyho Edena

Opis dopisu Winstona Churchilla Edvardu Benešovi

Zpráva z protektorátu z 20. 8. 1943

Kolaborantské noviny Arijský boj

Úřední záznam o připravované operaci Anthropoid

Prohlášení Jana Kubiše

Poslední vůle Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka

Pokyny parašutistům pro postup ve vlasti

Vyhláška k dopadení Heydrichových atentátníků

Poslední depeše ležácké vysílačky Libuše

Plakátek hnutí „Lidice Shall Live“ – Lidice budou žít

Kennkarta

Pracovní knížka

Výzva k práci v říši

Zpráva Presidia ministerstva vnitra

Protektorátní bankovky hodnot 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000 a 5 000 K

Vkladní knížka

Norimberské zákony na grafickém schematu s českým překladem

Vyhláška Policejního ředitelství v Praze zakazující volný pohyb Židů

Dětský samizdatový časopis VEDEM z terezínského ghetta

Potravinové lístky

Tabačenka

Ohláška porážky

Falešná občanská legitimace parašutisty Bohuslava Kouby

Ilegální časopis „V boj“

Mapa silniční sítě v protektorátu vč. „Hitlerovy dálnice“

Plán pražského Severního Města

Pohlednice se Staroměstskou radnicí v Praze a Německým domem v Brně

Dvojjazyčné filmové plakáty k filmům U pokladny stál (An der Kassa stand) a Kristián (Christian)

Vstupenka na představení v Národním divadle

Programy dramatu „Lilofee“ a opery „Dvě vdovy“ v Národním divadle

Upomínkový plakátek k dětské opeře „Brundibár“ a k inscenaci Smetanovy „Prodané nevěsty“ v terezínském ghettu

Časopis „Mladý hlasatel“ (1940)

Šatenka – lístek na oděv

Časopis „Hvězda českých paní a dívek“ (1939–1942)

Pokyny pro obyvatelstvo při náletech

Dopisnice „Jsem naživu“

Noviny z květnových dní 1945

Letáky shozené spojeneckými letadly

Parte třetí říše (1945)

Výzva generála Vlasova (1945)

Protokol o kapitulaci německých vojsk (1945)

Pohlednice oslavující osvobození (1945)

Vstupenka na mimořádný lidový soud s kolaborantem V. T. (1946)

Vstupenka na mimořádný lidový soud s K. H. Frankem v den vynesení rozsudku a jeho popravy (1946)

Školní mapa Protektorát Čechy a Morava (1942) – uvnitř knihy
Prozkoumejte obsah knihy a seznam zvukových stop na CD - podívejte se na fotografie skutečné knihy - přečtěte si recenze a ohlasy.